Ingen gode argumenter for verneplikten

Originally published in xxx

 

Soldatrekruttering har meget til felles med økonomiske system. Det er tilbud og det er etterspørsel. Noen land lar ”markedet” bestemme, andre bruker det statens lover. Mange kombinerer disse to mekanismer.

Etterspørsel av soldater påvirkes av hvilket trusselbilde statsmakten ønsker å satse penger på, hvilke midler de velger å bruke for å redusere truslene og et politisk valg av hvilket rekrutteringssystem man ønsker. Det har i en tid vært en tendens til at hæren i større grad vil satse penger på høyteknologiske våpen enn på å lære fotsoldater å håndtere gevær. Satsningen på ”internasjonale operasjoner” og ”Krigen mot terrorsime” har i viss grad reversert denne utvikling. Nå er det behov for større mengder personell igjen. Slike aktiviteter har kun perifer relevans for et nasjonalt militært forsvar og begge er i viss grad kontra-produktive.

I Norge er det en lang tradisjon for at alle fysisk og mentalt kapable menn skal utføre militærtjeneste. Det er opplagte grunner for at man velger testosteronstinne 18-årige gutter som primær målgruppe. Det er ikke sikkert at villigheten til å benytte drap som konflikthåndteringsmiddel skulle vært like stor om de utkalte 50-årige kvinner.

Dagens norske debatt har historiske røtter og argumentet for ”allmenn” (i betydningen ”alle menn”) verneplikt har vært preget av troen på at ”dersom folket er bevæpnet kan ikke geværpipene vendes mot folket selv”. Dette er selvsagt en helt uhistorisk tese. Vernepliktige soldater er like villige til å adlyde ordre som soldater som er rekruttert på andre måter. Det var vernepliktige soldater som fulgte ordrer fra Papadopoulos og etablerte militærjuntaen i Hellas 1967, det var vernepliktige soldater som i 1973 på ordre fra general Pinochet innførte militærdiktatur i Chile og det var vernepliktige soldater som gjennomførte den blodige massakren i Beijing 1989. Listen er lang, skremmende og gir ikke noe støtte for at vernpliktige armeer er mer demokratiske enn andre.

Etter sekelskiftet har også andre enn tradisjonelle marxister og konservative kvinneorganisasjoner argumentert for at kvinner skal kalles inn til tjeneste. Argumentene har vært at behovet for soldater er større enn tilbudet og likestilling. Dette er nok en gang et eksempel på likestilling på menns premisser. Det ville vært like god likestilling å oppheve tjenesteplikten for menn.

Allmenn verneplikt ble introdusert under den franske revolusjon og det er på tide å oppheve systemet.

Advertisement
Tagged with: ,
Posted in På norsk, Political comment and analysis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: