Blog Archives

International Peace Research Institute

Source: Johansen, Jørgen. 2009. “International Peace Research Institute.” In The Oxford international encyclopedia of peace, edited by Nigel Young, 457-458. Oxford: Oxford University Press. Buy the book here. International Peace Research Institute. The International Peace Research Institute (PRIO) is based in

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in In English, Peace Research

Ikkevold som strategi og alternativ til vold

Originally published in xxx   Den gang Fredskontorene var i aktivitet var det Gandhi og befrielsen av India fra britisk herredømme som var det store eksemplet på hvilken kraft og mulighet det lå i bruk av ikkevold for å endre verden. Bakgrunn

Tagged with: , , , ,
Posted in Nonviolence, På norsk