Vekk med verneplikten

Intervju med Jørgen Johansen i Baldermagasin, den 16 dec 2002.

Tekst: Eirik Arne Engebråten

 

 

Det er en bred oppfatning blant folk og folkevalgte i Norge at det er verneplikten som skal sikre rekrutteringen til Forsvaret.

Til tross for dette kalles færre og færre inn til førstegangstjeneste og mange mener verneplikten kan bli avskaffet innen få år, til fordel for et mer spesialisert verveforsvar. – Det er én mulighet, det finnes mange andre: Man kan legge ned Forsvaret. Det er dessuten ting som taler for en profesjonell armé framfor en vernepliktig, ikke minst utfra et demokratisk perspektiv, sier Jørgen Johansen.

– Er det ikke nettopp demokratiske hensyn som taler for et vernepliktig forsvar; at verneplikten gjør at soldatene speiler et tverrsnitt av befolkningen og at Forsvaret i tillegg blir mer åpent for innsyn?– Folk som sier det, vet ikke hva de snakker om, har ikke lest sin historie. Kuppet i Chile i 1973 ble gjennomført med vernepliktige soldater. Oberstene i Hellas brukte vernepliktige soldater i sitt kupp. Og det var for eksempel vernepliktige soldater som drepte hundrevis av studenter og arbeidere som demonstrerte på Den himmelske freds plass i 1989.

Johansen fortsetter: – Eksemplene er for mange der vernepliktige armeer har agert udemokratisk og lovstridig. Dessuten er alle som bestemmer hva en militær tropp skal gjøre, profesjonelle. Det er andre faktorer som påvirker om en hær er en demokratisk faktor i samfunnet eller ikke. Den politiske situasjonen i landet er nok langt viktigere enn hvordan militæret skaffer seg soldater.

Aksjoner– Dessuten er det ikke et forsvar, men et angrep vi ser konturene av i Norge i dag, sier Jørgen Johansen. – Argumentene for å forsvare forsvarsbudsjettet går jo på oppgaver i utlandet. Slike meget tvilsomme operasjoner som i Kosovo, Afghanistan og nå Irak har ingen ting med forsvar å gjøre. De trusler som faktisk utgjør en fare – drivhuseffekten, rasismen, giftutslipp, demokratisk underskudd i EU/EØS og så videre – satses det langt mindre beløp på. Et forsvar må ha et troverdig trusselbilde for å kunne rettferdiggjøres. Dagens militære forsvar har ikke det!

– Du nektet selv å utføre verneplikt?– Ja, jeg ble dømt til 16 måneder fengsel på begynnelsen av 1980-tallet, men jeg har ikke sittet i fengsel, dommen ligger og venter. Jeg utførte nemlig noen aksjoner som gjorde meg upopulær hos myndighetene.

Bård Vegard Solhjell, partisekretær i SV, vil opprette seks til ni måneders samfunnstjeneste som skal romme militære- og andre samfunnsoppgaver for både kvinner og menn. Hva synes du om det?– Jeg tror at det vil skape en radikal endring i antallet samvittighetsfanger og at han vil få problemer med å forklare hvorfor de som nekter, skal straffes. Har forstått at ett av argumentene hans går på dette med likestilling. Jeg er også opptatt av likestilling, men min form er at også menn bør la være å tvinges til moderne slavearbeid i statens tjenste. En slik samfunnstjeneste må i så fall være basert på frivillighet om han ikke vil fengsle hundrevis av annerledes

Advertisement
Tagged with:
Posted in På norsk, Political comment and analysis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: