Blog Archives

Demokratisk underskudd: ikke bare et EU fenomen

Originally published by TFF, July 6, 2005.    Motstanden mot EUs grunnlov hos den vanlige europeer ser ut til å være proporsjonal med elitenes støtte til den samme grunnlov. Denne avstanden mellom de styrende og de styrte er et voksende

Tagged with: ,
Posted in På norsk, Political comment and analysis