Bombning av Iran är farligt för alla

Originally published in xxx

Det har spekulerats i om USA kommer att bomba Iran innan president Bush avgår nästa år. Senast förra veckan publicerade The Times en läcka från Pentagon om en plan för en intensiv tre dagars bombning av 1200 strategiska mål. Retoriken i Washington DC om ”Ondskans Axel” har nu kryddats med ”kärnvapenutveckling”, stöd till terrorister och spridning av extremism. Det är skrämmande likt hur de förberedde den katastrofala ockupationen av Irak.

Men ett angrepp på Iran vill få konsekvenser som gör kriget i Irak till en detalj. Iran är observatör och snart medlem i den lite omtalade med desto viktigare Shanghai Cooperation Organisation (SCO). Detta är en säkerhetspolitisk allians där Kina och Russland är dominerande medlemmar, men även Indien, Pakistan och fem centralasiatiska stater ingår. Detta är länder med närmare 3 miljarder invånare på ett territorium från Östersjön till Stilla havet, från Nordpolen till ekvator. I snitt ökade Ryssland, Indien och Kina sina försvarsbudgeter med 17 procent i 2007. Argumenten man hör i Beijing, Delhi och Moskva är att de känner sig omringade av amerikanarna och behöver försvara sina intressen. Att USA har militär trupp i 130 länder har betydning när dessa stater gör sina prioriteringar.

Ett angrepp på en av medlemmarna i SCO kan mycket raskt eskalera fullständigt ut av kontroll. Putin har visat att han inte längre låter sig hunsas med. Antigen det gäller artisk, Kosovo, militärövningar i internationella vatten eller rustningsfrågor så har Ryssland på senare tid visat muskler. Maktens män i Kina har också ambitioner på den globala arenan.

Utöver detta vill vi med all sannolikhet se en kraftig reaktion bland muslimer världen över. De redan pågående ockupationerna av Afghanistan och Irak har redan fått många att låta sig rekryteras till fundamentalistiska nätverk. Hatet mot västvärlden vill öka och motangreppen vill bli globala. Och även om reaktionerna inte kommer omedelbart så vill bombning av Iran lägga grunden for konflikter mellan ”västen” och ”resten” i kommande sekler. Jag påminns ofta av politiker och religiösa ledare i muslimska länder om att ”det tog 196 att slå tillbaks korsfararna, men muslimerna vann”. För dessa aktörer så handlar det inte om att visa resultat vid nästa val om fyra år, de har en helt annan tidsuppfattning än västens politiska ledarskikt.

Iran har framställts i alt sämre ljus i internationella medier. Alt från lögner och starkt förvridna historier sprids med digital hastighet världen runt. Genom att Bush nylig definierade det Iranska revolutionsgardet som ”terrororganisation” så öppnar han för att starta ett krig utan beslut i kongressen. Teokrati är ingen samhälls modell jag uppskattar, men det vore på sin plats å berätta att Iran inte startat ett krig på de senaste ett tusen år. Få andra stater har något liknande att visa till.

Moderna krig, oavsett hur såkallade ”smarta vapen” som används dödar i all huvudsak civila. Så vill också vara fallet ved en eventuell bombning av Iran. Inte enbart genom att bomberna dödar, men när man slår ut kraftstationer, vatten och avloppssystem så är det de nyfödda, sjuka, gamla och de fattiga som går en för tidig död i mötes.

Skall ett angrepp undvikas så är det NU man måste säga ifrån. Det gäller fredsrörelsen så väl som stater, fackföreningar, kyrkor, kvinnonätverk och andra som inte tror att våld skapar fred, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Om några månader kan det vara för sent.

Advertisement
Tagged with: , , ,
Posted in På svenska, Political comment and analysis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: