Politisk satir begränsas av .SE

banner_forsvarsexport.001

Ursprungligen publicerad i Svenska Dagbladet den 25 augusti 2011. Läs artikeln i SvD.

Av Majken Jul Sørensen, Tormod Otter Johansson och Jørgen Johansen.

Politisk satir begränsas av .SE

Karl-Gerhards Den ökända hästen från Troja var ett ljuspunkt i en trist och pinsam svensk eftergivenhetspolitik när andra världskriget bröt ut. Politisk satir har ingen stor tradition i Sverige, men höjdpunkterna är som polarstjärnor på den politisk himlen. Nu attackeras den politiska satiren och dess möjligheter på nätet.

Medan många var på semester meddelade Stiftelsen för internetinfrastruktur (.SE) ett beslut som kan få förödande konsekvenser för satirisk samhällskritik på nätet. Svenska Freds och Skiljedomsföreningen har sedan maj 2010 drivit nätsidan forsvarsexportmyndigheten.se för att informera om den nya Försvarsexportsmyndighetens verksamhet. Sidan har använt satir för att kritiskt granska myndighetens verksamhet och funktion. Inget på sidan har varit lögnaktigt eller vilseledande. Man har i god satirisk tradition vinklat verksamheten på ett annat sätt än vad myndigheten själv önskar att framställas. Den fjärde juli 2011 har stiftelsen som avgör tvister om domännamn beslutat att Svenska freds handlade i ”ond tro” då de upprättade sidan. Vidare beslutade stiftelsen att Svenska freds inte har någon berättigad intresse till namnet och således att domännamnet skall överföras Försvarsexportsmyndigheten.

Självklart borde Svenska freds gått till domstol för att behålla rätten till domännamnet. Men som en liten fredsorganisation har knappast resurser att driva ett sådant här fall. Försvarsexportsmyndigheten kan självklart med sin skattefinansierade verksamhet hyra landets bästa/dyraste advokater för att föra sin talan. Svenska freds är avskuren från samma möjlighet.

Frågan är behandlad av handläggare som är vana med att stora ekonomiska intressen står på spel. De har knappast kunskap eller förståelse för satirens roll i den grundlagsskyddade rätt till yttrandefriheten och samhällskritik. Här har byråkraterna fått en fråga på bordet som de rimligen inte har förstått.

”Ond tro” ?

I information från .SE handlar ”ond tro” om att vilja skada andra eller tjäna pengar på missförstånd. Försvarsexportmyndigheten skriver i sin klagan mot Svenska freds att forsvarsexportmyndigheten.se blev upprättat enbart för att skada myndigheten, vilseleda besökande och hindra myndigheten i att själv använda namnet. Men de erkänner också att den som läser sidan inte med rimlighet kan anta att myndigheten själva står som ägare till sidan och dess innehåll. Myndigheten uppför sig som om de säljer läsk eller tvål, inte att de är centrala i den mycket kontroversiella vapenexporten. Vi vet att motståndet är stort bland svenska folket. Att sälja vapen till den diktaturer har inget folkligt stöd! När Svenska freds i en opinionsundersökning utförd av Demoskop i november 2009 ställde frågan  ”Skall Sverige tillåta vapenexport till länder där allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer?” svarade hela 92 procent nej. Ändå får diktaturer och länder där grova kränkningar av mänskliga rättigheter förekommer, så som Saudiarabien och Pakistan, regelbundet köpa krigsmateriel av Sverige.

Identitetskorrigering

Satir sparkar uppåt och angriper status quo och representanter från makten genom exempelvis ironi och parodi. Det är en form av samhällskritik som har långa traditioner. Utöver Karl-Gerhard och den ökända hästen från Troja är Tage Danielssons satiriska Sannolikhetsmonolog under folkomröstningen om kärnkraft för 30 år sedan något som många minns med glädje i hjärtat. Satirens roll är ovärderlig och hittar idag nya former på internet. Att myndigheter inte tycker om satir är inget nytt och censur har genom historien använts för att hindra samhällskritik att föras fram, exempelvis när Karl-Gerhard censurerades på 1940-talet. Detta senaste avgörande från .SE är modern form av censur, men resultatet är detsamma.

Svenska freds bör ta det som ett framgång att myndigheten har använt sina krafter till att stänga ner sidan, en naturlig tolkning är att deras kritik varit effektiv. Med forsvarsexportmyndigheten.se har Svenska freds verkat i en modern tradition av internetaktivism. Ett av de främsta exemplen på denna tradition är Yes Men, en grupp som i mer än ett årtionde arbetat med identitetskorrigering av multinationella företag och institutioner. De har upprättat hemsidor som presenterar en mer korrekt bild av exempelvis Världshandelsorganisatioen, än vad organisationen själv vill visa fram.  Yes Men är mycket kaxigare än Svenska freds någon gång kommer att bli och har bland annat utgett sig för att representera storföretaget Dow Chemicals live på BBC. På tjugoårsdagen för katastrofen i Bhopal 1984 meddelade de att de äntligen skulle utbetala kompensation till offren. Trots detta har oss veterligen Yes Men aldrig fått sina nätsidor nedstängda eller tvingats ge ifrån sig domännamn.

Korrekt information om forsvarsexportmyndigheten?

”Det ska vara lätt för allmänhet och media att komma i kontakt med oss och få information om vår verksamhet” säger Bernt Karman, chefsjurist på försvarsexportmyndigheten, enligt myndighetens hemsida (fxm.se). Men det blir inte lättare att få information om vad myndigheten sysslar med. Överst på myndighetens hemsida står det: ”Den 1 augusti 2010 inrättade regeringen Försvarsexportmyndigheten, FXM, med syfte att effektivisera och bättre prioritera de statliga insatserna för den svenska försvarsexporten. En i Sverige verksam försvarsindustri har försvars- och säkerhetspolitiska fördelar. Med hjälp av kostnadsdelning och kostnadstäckning kan materielförsörjningen för det svenska försvaret bli mer kostnadseffektiv.”

Hängde du inte riktigt med? Svenska freds översätter det hela på sin hemsida från nyspråk till begriplig svenska: ”Försvarsexportmyndigheten, FXM, ska främja en ökad ekonomisk vinst för aktieägare i svensk vapenindustri. Myndigheten är en statlig lobbyinstitution som bekostas av Sveriges skattebetalare och syftar till att sälja så mycket vapen som möjligt. Det kommersiella intresset är ledstjärnan. Verksamheten drivs utifrån den praxis som svensk vapenexport, det vi kallar försvarsexport, kännetecknas av: hänsyn till demokrati, mänskliga rättigheter eller risken för krig är helt irrelevant.”

.SE menar att Svenska freds kan bedriva sin kritik utan att den vid första ögonkastet kan förväxlas med myndighetens egen information. De visar ingen förståelse för att kritik värderas på ett helt annat sätt när man först måste förstå huruvida det man läser är kritik eller inte. Svenska Freds version av myndighetens verksamhet är inte mindre sann än vad myndigheten själv säger – den kommer bara från ett annat perspektiv. Det finns inte en version av sanningen, något som moderna internetanvändare måste förhålla sig till dagligen. Både stiftelsen och myndigheten ignorerar generationer av samhällsforskares resultat om de verkligen tror att det finns en objektiv sanning som Svenska freds ljuger om. Oavsett om de själva tror på den här myten eller bara låter sig framstå på det viset tar de från Svenska freds rätten att röra sig i det gränsland där människor tvingas att aktivt förhålla sig till information och kritiskt värdera och reflektera över om det verkligen kan vara sant att svenska skattebetalare skall bekosta lobby för den svenska vapenexporten.

Majken Jul Sørensen forskar om humor och politisk aktivism vid University of Wollongong, Australia och är medlem av Svenska freds.

Tormod Otter Johansson studerar juridik och är redaktör för Rättstrycket

Jørgen Johansen är författare och forskare knuten till Syracuse University

 

Advertisement
Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in På svenska, Political comment and analysis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: