Blog Archives

Ikkevold som strategi og alternativ til vold

Originally published in xxx   Den gang Fredskontorene var i aktivitet var det Gandhi og befrielsen av India fra britisk herredømme som var det store eksemplet på hvilken kraft og mulighet det lå i bruk av ikkevold for å endre verden. Bakgrunn

Tagged with: , , , ,
Posted in Nonviolence, På norsk