Blog Archives

Militären jagar terrorismens skugga

Ursprungligen publicerad som Johansen, Jørgen. “Militären Jagar Terrorismens Skugga.” i Laglöst Land, edited by Janne Flyghed and Magnus Hörnqvist, 57-72. Stockholm: Ordfront, 2003. Introduktion Två faktorer är mycket tydliga vad det gäller användningen av militära medel sedan flygplanen störtades in i

Tagged with: , , , , , ,
Posted in På svenska, Peace Research

SAC hundra år

Ursprungligen publicerad i xxx   Sveriges Arbetares Centralorganisation blev ett hundra år 2010. Något försenad kom en bok som dokumenterar stora delar av det röd-svarta fackliga alternativet. Det har blivit en riktig fin bok. Fyra hundra sidor i stort format

Tagged with: , , , , , , ,
Posted in Book Reviews, På svenska, Social Movements