Bibliografi om Gandhiana

gandhi_bil.001

Originally published in xxxx

Anmälan av
Ananda M. Pandiri: A Comprehensive, Annotated Bibliography on Mahatma Gandhi.
Navajivan Publishing House, Ahmedabad, 2002
ISBN 81-7229-299-6

Det går ikke å komme utenom Gandhi for den som er interessert i fredsarbeid. Mange har funnet inspirasjon og styrke av å lese tekster om og av Gandhi, andre synes han er et dogmatisk spøkelse som ligger som et tungt teppe over moderne fredsarbeid. Men alle har en mening om ham og hans arbeid i Syd-Afrika og India. På slutten av åttitallet avslutten den Indiske regjeringen publiseringen av Collected Works of Mahatma Gandhi, alt i kronologisk ordning. Det ble 90 bind på hver cirka 500 sider. Siden kom det et indeksbind og et supplementbind med stoff som ikke var kjent når de første bind kom ut. Siden har alt dette, samt lyd og bildemateriale, blitt samlet på en søkbar CD. Nå er det aller meste av hva han selv skrev lett tilgjengelig. Men forskningen og kommentarene om denne merkverdige ikkevoldskjempen har på ingen måte sluttet å grave i hans liv, innflytelse og innsats. Det publiseres hele tiden nye bøker og artikler som gransker, diskuterer og analyserer. Flere tidsskrifter er i sin helhet viet til Gandhi-studier. For den som vil forsøke å få en oversikt over alt som produseres er oppgaven gigantisk.

Det er over tjue år siden den siste noenlunde komplette bibliografi ble publisert. Men Ananda M Pandiri har nå publisert første del av en tobindsutgave som er den mest komplette som noen ganger er produsert. Det første bindet er delt inn i fem hoveddeler fordelt på biografier (985 stykker), bøker av Gandhi (498 stykker), samlede verk, forord skrevet av Gandhi (96 stykker) og bøker lest av Gandhi (354 stykker). I tillegg en meget god oversikt over diverse bibliografiske kilder.  Nesten alle referanser er tilføyd en kommentar om innholdet som gjør dette verket til en langt mer nyttig informasjonskilde enn de som kun omtaler tittel og forfatter. Materialet omfatter kun bøker på engelsk, ingen andre språk er inkludert.

Enhver innser at dette er av relativt liten interesse for den vanlige fredsaktivist. Opplaget på kun fem hundre tyder på at forlaget har skjønt dette også. Men det er uten tvil en gullgruve for den spesielt interesserte og forskere og bør kjøpes inn til ethvert bibliotek med selvrespekt. Etter å ha skummet gjennom boken en første gang har jeg allerede lagt inn flere omfattende bestillinger til diverse forlag, antikvariat og nett-butikker.

Det andre bindet kommer til å omfatte alle bøker, deler av bøker og hefter skrevet om Gandhistiske temaer. Jeg har allerede bestilt det og betalt for flyporto fra India.

Advertisement
Tagged with: ,
Posted in Book Reviews, På norsk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: